صدور گواهینامه

این محصول دارای مزایای عمر طولانی ، مقاومت بالا ، مقاومت در برابر سرما ، مقاومت در برابر خوردگی قوی ، قابلیت جوش پذیری خوب ، وزن سبک و غیره است و شرکت دارای گواهینامه سیستم SO9001 ، ISO14001 ، OHS18001 و گواهینامه برچسب زیست محیطی محصول چین است و دارای "" محصول مارک معروف فوجیان "را به دست آورد.

的 شناخت و تمجید از همه اقشار برای ما بهترین تشویق است و آنها یک نیروی محرکه تمام نشدنی برای توسعه مداوم هستند. Shengyang Business مصمم است که ارزشی ایجاد کند که پیشرفت اجتماعی را ارتقا بخشد ، حمایت متقابل از زمان حال را به دست آورد و در آینده به دنبال توسعه باشد و به طور مشترک فردایی بهتر را برای این شرکت ایجاد کند.

صدور گواهینامه

novvumipTl2uPDs3PsXqyw
Z0vxEHgXSiyr_hfcChiW7Q
OYORRBA7TtqFrPUegK_dHA
aU3QfUcNSPaDuuesJlC6aw
BByXFEbYQOeTJDI_LMN5QA